Eko Kredi

 

 
Filli Boya Capatect Dalmaçyalı
DryFix Yalıtım Ürünleri
Fawori Isı Yalıtım Sistemleri
Enerji Kimlik Belgesi
Referanslar
Kaplanlar Yapı Bina Mantolama
Isı Yalıtımı
Su Yalıtımı
Eko Kredi
» Eko Kredi
 
 


Eko Kredi

Sorularla EKOKredi Yalıtım

1. Tüm apartman ve site yönetimlerine, kampanya kapsamında kredi veriliyor mu?
Hayır. Sadece kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen (en az 8 daireli, binanın/sitenin kat mülkiyeti veya kat irtifakı sağlanmış olması ve kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen) bir yönetiminin olması gerekmektedir.

2. Kat mülkiyeti kanununa uygun olmayan apartmanlar kredi alabilir mi?
Apartman yönetimi olmadığı için (KMK’na göre yönetilen), yönetime kredi verilemiyor. Ancak, apartmanda oturan daire sahiplerine tek tek EKOkredi Yalıtım Kampanyası kapsamında kredi verilebilmektedir.

3. Apartman genel kurul toplantısında ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. İkinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın yalıtım ve kredi kararı alınabilecek mi?
Hayır. Yalıtım uygulaması bina için çok önemli bir değişiklik olduğu için, bu uygulamanın yapılabilmesi ve bankadan kredi alınabilmesi için, genel kurulda toplam daire sayısının muhakkak salt çoğunluk (yarısından bir fazlası) şartı aranacaktır. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde, toplanan kurulun karar alabilmesi için de, toplantıya katılan kişilerin salt çoğunluğunun yalıtım uygulaması ve bankadan kredi alınabilmesi için olumlu oy kullanması gerekmektedir. Örneğin, 100 daireli bir sitede, bu kararın alınabilmesi için genel kurula en az 51 daire sahibinin katılması şarttır. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde katılan kişilerin en az yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile karar alınabilecektir. Bu örnekte 51 daire sahibinin katıldığını düşünürsek, 27 daire sahibi binaya yalıtım yapılması ve bu kapsamda Şekerbank’tan EKOkredi kullanımı için Evet derse, bu karar yeterli olacaktır. Ve bu karar tüm daire sahipleri uymak zorundadır. (100 daire sahibi)

 

4. Bulunduğumuz lokasyonda çok büyük bir site var. Her blokun yönetim kurulu var ve bu site yönetimi, her blok temsilcisinden oluşmaktadır. Bu durumda daire sahiplerinin genel kurula katılımı zorunlu olacak mıdır? Temsilciler kurulunun alacağı karar yeterli olur mu?
Site yönetimi temsilciler kurulundan oluşuyorsa, yine bu temsilcilerin salt çoğunluğu ile toplanan bir genel kurulda katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alınabilecektir. Daire sahiplerinin gene kurula katılmasına gerek yoktur. Örneğin, 1000 daireli, 20 bloklu bir sitede her blok için 1 temsilci varsa ve bu site yönetimi 20 temsilciden oluşuyorsa, genel kurul en az 11 temsilcinin katılımı ile toplanabilir. Ve en az 7 temsilcinin olumlu oyu ile karar alınabilir.

5. Kooperatif şeklinde kurulan ve halen kat mülkiyeti kanununa göre yönetilmeyen (ama bir yönetimi olan) binalara da bu kampanya kapsamında kredi verilir mi?
Maalesef verilemez. Sadece kat mülkiyeti kanununa uygun şekilde kurulan ve yönetimi olan apartman ve site tüzel kişiliklerine kredi verilebiliyor.

6. Apartman Yönetimlerinin kredide bir sorumluluğu olacak mıdır?
Kesinlikle hayır. Kredi, apartman yönetimi tüzel kişiliğine verilmektedir. Ne yönetimdeki kişilerin, ne de tüzel kişiliğin bir sorumluğu vardır. Burada sorumluluk daire sahiplerinindir.

7. Dairelerden birkaçı ödemelerini yapmazsa yönetim veya diğer daire sahipleri de bu durumdan etkilenir mi, yani ödemesini düzenli yapan daire sahipleri gecikme faizi/kanuni takip vb olumsuzluklarla karşılaşırlar mı?
Kesinlikle hayır. Her daire sahibi kendi borcundan sorumludur. Yani kendisine düşen aylık aidat (kredi taksidini) ödemesini yapan daire sahipleri ve apartman yönetimleri için hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece ödeme yapmayan daire sahipleri, aidatlarını ödemeleri için uyarılacak ve gerekiyorsa kanuni takibe gidilecektir. Bundan da apartman yönetimleri ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8. Daire sahiplerinden bazıları aylık aidat ödemelerini yapmazlarsa, apartmanın Bankadaki diğer aidat (genel giderler, güvenlik, temizlik vb konular için var olan, yalıtım dışındaki site aidatları) tutarına bloke el koyma vb işlem olacak mıdır?
Kesinlikle hayır. Yalıtım uygulaması kapsamında her ay ödenen aidat adı altındaki kredi taksitleri dışında, apartman yönetimine ait aidat vb tutarlara hiçbir zaman banka tarafından müdahale edilmeyecektir. Banka sadece yaltıım uygulaması için alınan kredinin geri ödeme tutarlarını tahsil edecektir.


9. Daire sahiplerinden birkaçı kredi taksitlerini ödemez ise, kısmi tahsilat yapılacak mı, yoksa kredi tutarının tamamı kanuni takibe mi atılacak?
Kredi taksit tarihinde, hesapta ne tutar varsa sistem bu tutarı tahsil eder. Eksik kalan tutar için faiz işletmeye başlar. Bu durumda kredi kanuni takibe alınmaz. Sadece ödenmeyen kısım için, ilgili daire sahipleri için faiz işletilir ve gerekiyorsa kanuni takibe geçilir.

10. Kredi dosyası hazırlanırken, daire sahiplerinin tek tek imzaları alınacak mı?
Hayır. Bu kredinin en önemli farkı hiçbir daire sahibinden herhangi bir imza vb alınmadan kredinin tahsisi yapılması. Sadece, apartman yönetiminden herbir daire sahibi için gerekli belgeler temin ediliyor.

11. Kat maliklerinin değerlendirilmesi nasıl yapılıyor? Kredibilitesi uygun olmayan daire sahibi olursa kredi verilmeyecek mi?
Apartman yönetiminden alınan bilgi ve belgelere istinaden, herbir daire sahibi, sanki tekbaşına kredi kullanacakmış gibi Kredi Kayıt Bürosu (KKB), merkez bankası kaydı gibi konularda Şubece değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, toplam daire sayısının en az %80’i olumlu bulunursa, apartmanın %100’üne kredi tahsisi yapılabilir. Yani, 50 daireli bir apartmanda 50 kişinin de değerlendirilmesi yapılır. Eğer en az 40 daire sahibi (%80’i) kredi için olumlu bulunursa, o apartmana 50 kişilik kredi verilecektir. Yani kredi yeterliliği kötü olanlar ayrılmıyor. Tamamı üzerinden kredi veriliyor.

12. Daire sahiplerinden bazıları kredi çekmek istemezlerse krediyi uygulaması nasıl yapılır?
Daire sakinlerinden bazıları kredi çekmek istemeyebilir. Bazılarının nakit parası vardır. Bazıları herhangi başka bir yoldan kendine düşen parayı verebilir. Bu durumda, apartman yönetimi kaç kişi kredi kullanacak ise o kadarlık tutar kadar bankadan kredi talebinde bulunmalıdır.

13. Daire sahiplerinden bir kısmı 12 ay vadeyi, bir kısmı da 48 ay vadeyi uygun gördüler. Tek bir vadede anlaşamadılar. Bu durumda kredi kullandırılamaz mı?
Apartmandaki daireler istedikleri vadede kredi talep edebilirler. Örneğin 100 dairelik bir apartmanda 20 daire 12 ay vade, 50 daire 48 ay vade, 30 daire de 36 ay vadede kredi talep edebilirler. Bu durumda her vade grubu için farklı bir kredi adedi olacaktır. Bu örnekte, apartman tüzel kişiliğine 3 ayrı kredi kullandırımı olacaktır. Bir tanesi 12 ay vadeli, diğeri 36 ay, bir diğeri de 48 ay vadeli olacaktır. Bu krediler farklı vadelerde kullandırılacağı için, faizleri de, bayi komisyonları da doğal olarak farklı olacaktır. Ancak evrak olarak 3 kredi için de benzer evrakları kullanılabilir.
  

 

Mantolama, Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı ihtiyaçlarınızda
 
 60 Aya Varan
 Eko Kredi Olanağı
 
 
Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına Taksit İmkanı
 
 Detaylı bilgi için bizi arayınız. 0 532 177 79 54


 
 
 
 

 

Eko Kredi »
 

Ana Sayfa | Hakkımızda |

Google+