Capatect Dalmaçyalı

 

 
Filli Boya Capatect Dalmayal
Capatect Dalmayal
DryFix Yaltm rnleri
Fawori Is Yaltm Sistemleri
Enerji Kimlik Belgesi
Referanslar
Kaplanlar Yap Bina Mantolama
Is Yaltm
Su Yaltm
Eko Kredi
 
 


Capatect Dalmayal

 

TANIM Capatect Dalmaçyal Is Yaltm Levhas, TS EN 13163, TS EN 13499 ve Avrupa Sistem Standard ETAG 004’e uygun olarak üretilen polistren esasl s yaltm levhasdr. ÖZELLKLER • Garantili Is letkenlik Katsays: Is iletkenlik katsays λD = 0,033 W/mK’dir. Polistren yapsndaki ideal karbon oran ile standart beyaz EPS s yaltm levhalarna oranla %20 daha iyi s yaltm deerine sahiptir. • Yüksek Su Buhar Geçirgenlii: Yüksek su buhar geçirgenliine sahiptir.(µ=20-40) Yeterli kalnlkta kullanldnda nem, rutubet ve küf oluumunu engeller. • deal Basma Dayanm: Yaplarda tüm mekanik yüklemelere dayanabilecek yeterliliktedir. Genleme, büzülme ve duvarlarn çalmasndan kaynaklanan sva, boya ve kaplama çatlaklarnn olumasn önler. • Standart Üretim Younluu, Kalc Gönye Kararll ve Yüzeysel Düzgünlük: Üretimden sonra standartlara uygun olarak dinlendirilerek mükemmel boyut dengesine ular, zamanla gönyeden sapma olmaz • Su emmeye kar direnç: Suya kar yüksek dirençli yaps ile s yaltm performansn ilk günkü seviyesinde korur. Not: 4, 5 ve 6 cm levhalarda tek ve çift fuga alternatifleri mevcuttur. DEPOLAMA Serin ve havalandrlm bir ortamda, direk güne ndan, solvent, tiner v.b. ürünlerden ayr olarak depolanmaldr. RAYÇ NO 04.612/2A, 04.612/2E POZ NO Y.19.055/021,Y.19.055/022,Y.19.055/023, Y.19.055/024, Y.19.055/025, Y.19.055/026 Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 TS ISO/IEC 27001 standartlar uygunluk belgesine sahip Betek A.. tarafndan üretilmektedir.


 
 
 
 

 

Capatect Dalmayal 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |

Google+